Biografie auteur - Spring Produkties - online boekenwinkel

Ga naar de inhoud

'Notities over Henri
François Carton'
Staf Verheye

Staf Verheye is op 2 januari 1920 in Kortrijk geboren. Zijn autochtoon Ieperse ouders, toen pas terug uit hun toevluchtsoord tijdens de oorlog, Parijs, vestigden zich in februari 1921 opnieuw in Ieper, wijk Kalfvaart.

Op prille leeftijd toonde Staf sterke interesse voor taal, geschiedenis en kunst. Veertien jaar oud ging hij ‘op stiel’ bij de Firma Vansteenkiste, later bij de electriciteitsmaatschappij B.M.G.E.U. Begin 1939 belandde hij bij de R.T.T. Algauw verzorgde hij de redactie van de P.T.T.-vriendenkring.Vanaf 1960 was Staf Verheye los persmedewerker. Hij was tevens 24 jaar socialistisch gemeenteraadslid en 10 jaar provincieraadslid. In 1971 werd hij benoemd tot eerste griffier bij het Secretariaat van de Hoge Raden voor het Gezin en voor de Derde Leeftijd.

Sedert hij in 1985 met pensioen ging, leeft hij in de heemkring Iepers Kwartier zijn passie uit : schrijven.

Staf Verheye is dan ook auteur van o.m.

• ‘Ieperlienk, je stertje stienkt…’ over het Iepers dialect
• 'Onsterfelijke Ieperse figuren'
• 'Ieperse herbergen'
• 'De Looie'
• ‘Persoonsgebonden straatnamen in Ieper’
• ‘Van arbeider tot minister. Gust Breyne. Een levensverhaal.’
• medeauteur van ‘De Stille Kerktoren’
• ‘De Ieperlee’, werk waarvoor de Stedelijke Culturele Raad Ieper hem in 1990 een aanmoedigingsprijs voor Cultuurhistorische Monografie toekende.
• medewerker van de brochures die opgesteld werden naar aanleiding van de tentoonstellingen  'Ieper, garnizoenstad' en 'De vaart Ieper-Komen'
• In 1996 werd Staf Verheye bekroond met de Ieperse Trofee voor Cultuurverdienste.


Terug naar de inhoud