De Looie - Spring Produkties - online boekenwinkel

Ga naar de inhoud

THEMA VAN HET BOEK
'De Looie'

‘De Looie’ was de Ieperse lagere jongensschool aan de Sint-Niklaasstraat, waar eeuwenlang kosteloos stadsonderwijs werd verstrekt.

In 1995, twintig jaar na de definitieve sluiting van de school, verscheen het boek dat de geschiedenis beschrijft van de stichting in 1721 tot aan de opheffing in 1975.

'De Looie' leest vlot en is boeiend voor elkeen die geïnteresseerd is in de geschiedens van het Iepers onderwijs.

Oudleerlingen van  de Looie, zullen bij het lezen van het boek, menig nostalgisch moment beleven.

De Looie heeft een eeuwenlange geschiedenis. Ze werd opgericht door Pieter Vander Meersch bij stichtingsakte van 5 maart 1721. Het was toentertijd een  zondagsschool waar jongens uit arme gezinnen terecht konden. Via giften en legaten, kon het onderwijsaanbod geleidelijkaan uitbreiden tot in 1844, jaar waarin de gemeenteraadsbeslissing genomen werd om van de Looie een volwaardige dagschool voor jongens  te maken.

(boek)
16,95 €

(6% btw inbegrepen)

afhaalprijs in Ieper

OPTIONEEL (vanaf + 3.95 €)
geleverd bij je thuis (in Belgiië)
of op een BPOST  / CUBEE
afhaalpunt in je buurt

TECHNISCHE FICHE

  • auteur : Staf Verheye

  • 260 bladzijden
  • 43 zwart/wit illustraties

  • 17 cm x 24 cm

  • kaft in duotone

  • prepress : SPRING produkties

  • druk : VONKSTEEN nv

  • verantw. uitgever : Iepers Kwartier

  • D/1995/2564/1


Terug naar de inhoud