Biografie auteur - Spring Produkties - online boekenwinkel

Ga naar de inhoud

'Ieper tijden de
Tweede Wereldoorlog'

Iepers Kwartier

Het boek verscheen met als auteur de vereniging  'Iepers Kwartier', maar bevat artikels van de volgende individuele auteurs: André Nottebaere, Staf Verheye, Chris Beel, Jean-Pierre Meirlaen, Annie Compernolle, Frederik Vandenbroucke, Rony Meire, Wilfried Desodt en Daniël Masure.
IEPERS KWARTIER


Het Iepers Kwartier werd opgericht in 1964 met als doel het opzoeken, verzamelen, bewaren en publiceren van alle mogelijke gegevens op historisch, genealogisch, folkloristisch en heemkundig gebied uit onze stad Ieper, het Bisdom Ieper (1559-1801) en de omgeving, waarbij ook Frans-Vlaanderen niet vergeten wordt. De vereniging geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, “Iepers Kwartier” en een mededelingenblad. Daarnaast worden er ook voordrachten georganiseerd en verschijnen er geregeld boeken, verzorgd door de vereniging. Geïnteresseerd in het verleden van je omgeving? Word lid van het Iepers Kwartier!

Ontstaan van de vereniging

De Heemkring "Iepers Kwartier werd opgericht in 1964 en bestaat 45 jaar in 2009.

In 1964 werd een cursus voor toeristische gidsen gehouden te Ieper, georganiseerd door de West-Vlaamse Gidsenbond. Bij het einde van de lessenreeks vonden de toenmalige cursisten dat hiervan iets tastbaars moest overblijven. Ze besloten tot het oprichten van een heemkimdige vereniging, die ze de naam gaven: "Iepers Kwartier". Dit had betrekking op het feit, dat Ieper eertijds, naast Brugge, Gent en het Brugse Vrije, een van de vier leden was, die Vlaanderen vertegenwoordigden. In het Frans werd de benaming "Le Quartier d'Ypres" gebruikt. Dit werd door ons in het Nederlands omgezet: "Iepers Kwartier". De vereniging trad toe tot het West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, waarvan toen wijlen Jozef Penninck uit St-Andries Brugge voorzitter was. Hij was het ook die de lessenreeks van de West-Vlaamse Gidsenbond te Ieper in goede banen leidde.


Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is o.m. het opzoeken, verzamelen, bewaren en publiceren van alle mogelijke gegevens op historisch, genealogisch, folkloristisch en heemkundig gebied uit onze stad Ieper, het bisdom Ieper (1559-1801), de provincie West-Vlaanderen en de omgeving, waarbij eveneens de belangstelling voor Frans-Vlaanderen niet wordt vergeten.


Een eigen tijdschrift

Het beste middel om het doel van de vereniging te bereiken, was het publiceren van een eigen tijdschrift onder de titel "Iepers Kwartier", dat nog altijd in dezelfde vorm verschijnt als in 1964. Het is een driemaandelijkse uitgave, die viermaal per jaar op 32 bladzijden verschijnt, goed geïllustreerd, en vol wetenswaardigheden op allerlei gebied over onze stad en streek.

Als hoofdredacteur was Karel De Lille hiervoor verantwoordelijk, van 1964 tot zijn overlijden op 27 februari 2002. Zijn taak wordt overgenomen door voorzitter Daniël Masure.


Ons mededelingenblad

Daarnaast verschijnt sinds 1969 ons driemaandelijks "Mededelingenblad", vroeger in stencilvorm onder de naam "Onze Westhoek", tegenwoordig gedrukt onder de naam "bijlage aan het IEPERS KWARTIER". Hiermee worden onze leden op de hoogte gebracht van de activiteiten van de heemkring: geschiedkundige, folkloristische of genealogische avonden, besprekingen van pas verschenen boeken, uitstappen en rondleidingen en allerlei andere nieuwsjes uit de heemkundige wereld.

Er worden wisselabonnementen onderhouden met meer dan 50 heemkundige kringen.


Enkele van de vele belangrijke momenten


 • in 1973 (in samenwerking met de Jef Lesagekring) het publiceren van een omvangrijke opstellenbundel rond de persoon van Robrecht van Bethune, de Leeuw van Vlaanderen, ter gelegenheid van het plaatsen van een nieuwe grafsteen in het koor van de Sint-Maartenskathedraal.

 • in 1974: de Landdag van het Verbond van Kringen voor Heemkunde

 • het vernieuwen van een klein monument te Boezinge (Carrefour des Roses), ter herdenking van de Bretoense gesneuvelden bij de gasaanval in 1915.

 • het inrichten van de tentoonstelling "Kant vroeger en nu" in de kapittelzaal van de Sint-Maartenskathedraal.

 • ook werden tentoonstellingen gehouden te Boezinge en te Langemark, terwijl meer dan vijfentwintig jaar lang onze Heemkring op 2de Pinksterdag in het Ieperse VTI tentoonstellingen over allerlei onderwerpen, zoals de Ieperse vestingen, Robrecht van Bethune, de Tempeliers, O.L. Vrouw van Tuine (1383), de Kattenstoet of de Ieperse reuzen voor het voetlicht bracht.

 • 1991: uitgave van de dialectstudie van Staf Verheye "Ieperlienk je stertje stienkt..."

 • in het najaar 1992 had de heemkundige kring de eer de Gouwdag van het West-Vlaams verbond voor Volkskunde, te Ieper te mogen verwelkomen.

 • publicatie van volgende werken; "De Looie" (1995), "De Stille Kerktoren"(1997), "Oorlogsbruid" en "Boerenkrijg"(1998), "Vier eeuwen Ieperse herbergen" (1999), "Salle des pas perdus"(2001).

 • november 1999: viering 35-jarig bestaan van de vereniging.

 • november 2001: viering 25 jaar voorzitterschap Karel De Lille.

 • juni 2003: viering gezamenlijk werk Staf Verheye.

Terug naar de inhoud